Implanty zębowe są to tytanowe śruby wprowadzane w kość żuchwy lub szczęki i stanowią podparcie dla odbudowy protetycznej pojedynczego zęba, kilku zębów lub wszystkich zębów. Implanty dają nam większe możliwości niż tradycyjne metody leczenia protetycznego, np.: nie trzeba szlifować sąsiednich zębów, by uzupełnić brakujące zęby, dają nam możliwość zastąpienia wyjmowanych protez na uzupełnienie na stałe zamontowane w jamie ustnej, mogą wspierać protezy całkowite w trudnych przypadkach anatomicznych, gdzie ich normalne utrzymanie w jamie ustnej jest niemożliwe. Protezy oparte na implantach nie wypadają, doskonale utrzymuję się w jamie ustnej, co daje pacjentowi pełen komfort podczas ich użytkowania. Każdy pacjent, u którego ma zostać przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów, a następnie wykonana odbudowa protetyczna typu korona, most czy proteza, musi zgłosić się na wizytę konsultacyjną. Na wizycie tej po badaniu jamy ustnej, obejrzeniu zdjęć panoramicznych i tomografii 3D, wykonaniu modeli diagnostycznych uzębienia, zostaje ustalony plan leczenia odpowiedni dla danego pacjenta. Wszystkie zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu i przyjaznej atmosferze.

Przykładowy plan leczenia implantologicznego uzupełniający brak pojedynczego zęba.

1. Wizyta lub wizyty konsultacyjne, na których, na podstawie badania pacjenta, modeli diagnostycznych, zdjęć pantomograficznych
i tomografii 3D, podejmowany jest plan leczenia pacjenta.

2. Zabieg wszczepienia implantu.

W znieczuleniu implant jest umieszczany w kości. Następnie w zależności od warunków, jakie stwarza nam sytuacja w jamie ustnej, możemy postąpić na 2 sposoby:

a. do implantu zamocować tymczasowy łącznik i tymczasową koronę,

b. implant zostaje przykryty dziąsłem, a rana zaopatrzona szwami, które będą zdjęte po 7-14 dniach od zabiegu. Do czasu wygojenia się implantu, brakujący ząb może zostać zastąpiony np. koroną kompozytową przyklejoną do sąsiednich zębów lub wyjmowaną protezą częściową.

3. Po wygojeniu się implantu (ok. 4-6 miesięcy w szczęce i ok. 4 miesięcy w żuchwie) przystępujemy do ostatecznej odbudowy protetycznej.

W zależności od kierunku, jaki został przyjęty przy wszczepianiu implantu, postępujemy następująco:

Przypadek A

Zdejmujemy łącznik i koronę tymczasową i wykonujemy wyciski potrzebne do wykonania korony w pracowni protetycznej. Następnie
z powrotem zakładamy tymczasowy łącznik i koronę.

Przypadek B

1. W znieczuleniu implant zostaje odsłonięty i zostaje założona śruba gojąca lub tymczasowy łącznik z tymczasową koroną.

2. Po ok. 1 miesiącu, kiedy dziąsło zostaje zagojone wykonuje się wyciski, by wykonać ostateczną odbudowę protetyczną.

4. Oddanie gotowej korony. Łącznik ostateczny zostaje zamocowany, a na nim zostaje umieszczona ostateczna korona protetyczna.
Od tej pory pacjent normalnie funkcjonuje w codziennym życiu, traktując odbudowę implantologiczną jak własny naturalny ząb.

Cennik: Implantologia

NAZWA USŁUGI CENA
Zabieg wszczepienia implantu od 3000 zł
Korona porcelanowa na stopie Cr-Co + łącznik tytanowy od 3000 zł
Korona cyrkonowa + łącznik tytanowy od 3500 zł
Podniesienie zatoki + biomateriał kościozastępczy  7000 zł
Zabieg regeneracyjny kości  od 600 zł za 1 zębodół
Proteza oparta na 2 implantach wycena indywidualna po konsultacji
Proteza oparta na 4 implantach wycena indywidualna po konsultacji

Powyższy cennik podaje ceny usług standardowych, najczęściej wykonywanych. W pozostałych przypadkach konieczna jest wycena indywidualna w trakcie wizyty w gabinecie, gdzie lekarz zbada pacjenta i ustali plan leczenia stomatologicznego.