Gabinet Stomatologiczny Sowdent oferuje kompleksowe leczenie stomatologiczne dopasowane do Państwa potrzeb, oczekiwań

i możliwości finansowych. Zakres usług:

  • RTG zębów punktowe wewnątrzustne,
  • stomatologia zachowawcza z endodoncją dzieci i dorosłych,
  • wybielanie zębów,
  • protetyka stomatologiczna (korony, licówki, mosty, protezy),
  • chirurgia stomatologiczna (usuwanie i dłutowanie zębów, dłutowanie zębów zatrzymanych,
    resekcje, odbudowa wyrostka zębodołowego),
  • implanty,
  • periodontologia (skaling, piaskowanie, fluoryzacja, leczenia chorób błon śluzowych),
  • ortodoncja.