NAZWA USŁUGI CENA
Korona porcelanowa na stopie Cr-Co 900 zł
Korona pełnoceramiczna 1500 zł
Korona na podbudowie cyrkonowej 1500 zł
Licówka pełnoceramiczna 1500 zł
Korona tymczasowa 200 zł
Endokorona 900 zł
Inlay, onlay 900 zł
Wkład koronowo-korzeniowy

  • pojedynczy
  • dzielony
  • 400 zł
  • 500 zł
Proteza akrylowa 1500zł
Proteza szkieletowa 1800 zł
Naprawa protezy

  • za 1 pkt
  • każdy następny
  • ekspres-następny dzień
  • 200 zł
  • + 50 zł
  • 50% plus
Podścielenie protezy 400 zł
Usunięcie starej korony za pkt. 250 zł

Powyższy cennik podaje ceny usług standardowych, najczęściej wykonywanych. W pozostałych przypadkach konieczna jest wycena indywidualna w trakcie wizyty w gabinecie, gdzie lekarz zbada pacjenta i ustali plan leczenia stomatologicznego.