Informacja dla pacjenta placówki medycznej

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest :

 

Gabinet Stomatologiczny Sowdent
lek.stom.Wioletta Sowa-Starostka
ul.Damroki 1 pawilon F1A
80-177 Gdańsk
tel.692 572 492

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. b, d i art. 9 ust.9 ust 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ,maksymalnie przez okres 20 lat.
Osobie,której dane dotyczą ,przysługuje prawo dostępu do swoich danych ,ich poprawiania,sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania,przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ,w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne ,ale niezbędne do prawidłowej realizacji wskazanego wyżej celu.